Vrijwilligerstaken

De Algemene Ledenvergadering van REO heeft op 18 februari 2015 ingestemd met het bestuursvoorstel om leden tussen de 18 jaar en 70 jaar op jaarbasis 3 uur vrijwilligerswerk voor de vereniging te laten verrichten.

De contributie gaat er voor die leeftijdsgroep met € 25 omhoog, maar men kan dat weer terug verdienen door vrijwilligerswerk te verrichten. Na het verricht hebben van hun vrijwilligerswerk, krijgen deze leden dit bedrag van € 25 weer terug gestort op hun bankrekening. Leden die dit niet willen of kunnen, betalen dus een vrijwilligersbijdrage.

REO-leden worden verzocht om vóór de start van de competitie hun inzet kenbaar te maken. Het grootste gedeelte van de vrijwilligerstaken zijn de bardiensten. Men kan een bardienst voor de start van het buitenseizoen (dus vóór 1 april) kiezen door “mijn REO” te kiezen bovenaan de pagina. Je moet dan inloggen met je bondsnummer en wachtwoord van de KNLTB. Onder het tabblad diensten kun je een bardienst selecteren.

Daarnaast kunnen leden kiezen voor groenwerkzaamheden, schoonmaak en verven. Deze werkzaamheden kunnen uitsluitend overdag op werkdagen plaats vinden i.v.m. de noodzakelijke aanwezigheid van onze groundsman bij deze werkzaamheden. Leden kunnen een mailtje met hun voorkeur sturen naar de contactpersoon accommodatie Gertjan de Wit, email [email protected].

Is het aantal benodigde vrijwilligers voor een van de taken bereikt, krijgt men z.s.m. een reactie van Gertjan, zodat men alsnog een bardienst kan kiezen.

Leden die op 1 januari de leeftijd van 70 jaar hebben bereikt, zijn net als de bestuurs-leden en de leden van de commissies in principe vrijgesteld van deze vrijwilligerswerkzaamheden.

Maar voor allen geldt (dus 70+ en ook bestuursleden en commissieleden) dat zij zich wel mogen opgeven als zij toch vrijwilligerswerk willen verrichten. (geen leeftijdsdiscriminatie).

Het bestuur van REO.

Vragen?

logo

E-mail

[email protected]

Telefoon

050-5015608

R.E.O. Tennis

Borglaan 14
9301 ZE Roden