Vrijwilligerstaken

De Algemene Ledenvergadering van REO heeft op 18 februari 2015 ingestemd met het bestuursvoorstel om leden van 18 jaar tot 70 jaar op jaarbasis 3 uur vrijwilligerswerk voor de vereniging te laten verrichten.

De vrijwilligersbijdrage voor die leeftijdsgroep bedraagt € 30,--, maar je kan dat weer terug verdienen door vrijwilligerswerk te doen. Na het verrichten van het vrijwilligerswerk, krijg je de extra € 30,- weer terug gestort op je bankrekening. Leden die dit niet willen of kunnen, betalen dus een vrijwilligersbijdrage.

REO-leden worden verzocht om vóór de start van de competitie hun inzet kenbaar te maken. Het grootste gedeelte van de vrijwilligerstaken zijn de bardiensten. Je kan een bardienst vóór de start van het buitenseizoen (dus vóór 1 april) kiezen door in te loggen op “mijn REO” rechtsbovenaan de pagina op de website. Onder het tabblad "diensten" kun je een bardienst selecteren.

Je kan ook kiezen voor groenwerkzaamheden, schoonmaak en verven. Deze werkzaamheden kunnen uitsluitend overdag op werkdagen plaats vinden i.v.m. de noodzakelijke aanwezigheid van onze groundsman. Stuur een mail met je voorkeur naar de contactpersoon accommodatie, email [email protected].
Is het aantal benodigde vrijwilligers voor één van de taken bereikt, dan krijg je z.s.m. een reactie van de contactpersoon accommodatie, zodat je alsnog een bardienst kan kiezen.

Leden die op 1 januari de leeftijd van 70 jaar hebben bereikt, zijn net als de bestuurs-leden en de leden van de commissies in principe vrijgesteld van deze vrijwilligerswerkzaamheden.

Maar voor allen geldt (dus 70+ en ook bestuursleden en commissieleden) dat zij zich wel mogen opgeven als zij toch vrijwilligerswerk willen verrichten. (geen leeftijdsdiscriminatie).

Het bestuur van REO.

Vragen?

logo

E-mail

[email protected]

Telefoon

06 24 72 11 50 Secretariaat

Tennis- en padelvereniging R.E.O.

Borglaan 14
9301 ZE Roden

KVK-nummer

40046133