R.E.O. Parkreglement

Reserveringsregels

Spelen is alleen toegestaan met een vooraf gereserveerde baan via de KNLTBclub-app. Scan de QR-code om de app te downloaden:

 KNLTB Clubapp Apple/IOS                        KNLTB Clubapp Google                                                                                      PlayStore 

                                         

Of klik HIER voor de link                                   Of klik HIER voor de link:

 • Voor het reserveren van een baan zijn ten minste twee spelers vereist.
 • Je KNLTB-nummer is persoonlijk. De persoon die reserveert, wordt verwacht te spelen.
 • De speelduur bedraagt 60 minuten.
 • Indien de tennisbaan waarop je speelt na jouw gereserveerde tijd niet door anderen is geclaimd, mag je, indien gewenst, verder spelen.
 • Kinderen tot en met 12 jaar mogen na 18.00 uur niet samen een tennisbaan reserveren. Deze regel is niet van toepassing wanneer een senior samen met een kind tot en met 12 jaar aan het tennissen is.
 • Niet alle banen zijn altijd vrij beschikbaar; tijdens competities, toss-avonden, toernooien, clubkampioenschappen worden 1 of meerdere banen geblokt, waarop dus dan niet kan worden afgehangen.
 • Bij het reserveren voor de avonduren is het mogelijk om de verlichting te gebruiken. Gelieve baan 8 tot en met 10 als laatste te reserveren bij het gebruik van verlichting, om overlast voor onze buren te minimaliseren.

Banen voor recreatief tennis

 • Tijdens de competitieperiodes (april-juni en september-oktober) blijven er twee banen beschikbaar voor recreatief tennis. Indien er geen recreatiespelers aanwezig zijn, mogen deze banen gebruikt worden voor competitietennis. Echter, zodra recreatiespelers arriveren, wordt een eerst vrijkomende baan voor hen gereserveerd, met een maximum van twee gravelbanen. Recreatiespelers hebben tevens de mogelijkheid om de drie binnenbanen te gebruiken, op voorwaarde dat zij over geschikte schoenen beschikken. Het is de verantwoordelijkheid van de verenigingscompetitieleider (VCL) om dit te organiseren en duidelijk te communiceren naar alle betrokkenen.
 • Tijdens het NRT en de clubkampioenschappen zijn er vaak geen banen beschikbaar voor recreatiespelers. In overleg met de toernooileiding kan bekeken worden of er op een buitenbaan getennist kan worden, of dat er tijdens die periode alleen in de hal gespeeld kan worden. Echter, als het toernooi vanwege bijvoorbeeld ernstige regenval naar de hal moet verplaatsen, kan deze mogelijkheid komen te vervallen.

Banen voor de trainers 

 • Een coach van Tennisschool Noordenveld heeft toegang tot maximaal drie tennisbanen. Als er geen lessen zijn, kunnen deze banen gebruikt worden voor recreatief tennis.

Baanregels

 • Tennisschoenen zijn verplicht op de buitenbanen;
 • In de hal is het spelen met tennisschoenen die niet buiten zijn gebruikt noodzakelijk. Aanvullende informatie over het gebruik van binnenschoenen is beschikbaar in de hal.
 • Na het spelen dient de baan volledig gesleept te worden met het sleepnet, inclusief de achterkant en zijkanten, waarna het sleepnet op de aangewezen plek teruggelegd moet worden.
 • Elk lid dient zorgvuldig om te gaan met het materiaal van de baan, de inrichting en de inventaris van het clubhuis, inclusief douches en toiletten. In geval van schade zal het bestuur passende maatregelen treffen tegen het desbetreffende lid of de leden, en zal de schade op hen worden verhaald.
 • Na zonsondergang is het mogelijk om de baanverlichting te activeren via het display in de hal beneden, direct links bij de buitendeur. De instructies zijn daar te vinden. Als er na het einde van de speelperiode geen andere spelers zijn die de banen gebruiken (banen 1 en 2, banen 3 en 4, banen 5 tot en met 7, banen 8 tot en met 10), moeten de spelers de verlichting uitschakelen via het display.

Introductie

 • Een REO-lid mag een niet-lid introduceren, mits er voldoende capaciteit op de baan is.
 • Wanneer je via de app een baan reserveert, kun je een introducé toevoegen met vermelding van naam en e-mailadres. De kosten voor een introducé bedragen € 6,-.
 • Niet-REO-leden die in de gemeente Noordenveld wonen, mogen maximaal twee keer per seizoen geïntroduceerd worden. De ledenadministratie ziet toe op de naleving hiervan.

Verhuur buiten- en binnenbanen

 • Vanaf 2024 zal de verhuur van banen aan niet-leden via Meet&Play plaatsvinden. Op de homepage van de website is een knop te vinden die alle benodigde informatie bevat. Gedurende de zomermaanden is de hal niet beschikbaar voor verhuur.

Gebruik van banen in de hal tijdens zomerperiode

 • Wanneer er geen vrije buitenbanen zijn, is het toegestaan om tijdens de zomerperiode (1 april tot 1 oktober) de binnenbanen te gebruiken. Dit geldt ook als de buitenbanen door het weer onbespeelbaar zijn en de hal niet voor training of competitie wordt ingezet. Men dient echter wel regulier te reserveren voor het gebruik van deze banen.
 • De binnenbanen mogen alleen betreden worden met geschikt schoeisel, dat wil zeggen schoenen en ballen die niet op gravelbanen zijn gebruikt.
 • Om te voorkomen dat men met vuile schoenen de hal betreedt, zal de deur in principe gesloten zijn en moet je je melden bij de groundsman (Wijnand), de tennisleraar (Krijn) of een bestuurslid. Is je schoeisel in orde dan zullen zij de deur voor je openen en kan je gebruik maken van de hal.
 • In alle situaties waarin het reglement niet voorziet, neemt het bestuur een beslissing.

Laatste update: mei 2024    

Vragen?

logo

E-mail

[email protected]

Telefoon

06 24 72 11 50 Secretariaat

Tennis- en padelvereniging R.E.O.

Borglaan 14
9301 ZE Roden

KVK-nummer

40046133