Informatie lidmaatschap Senioren

De ledenadministratie van REO is ondergebracht bij de KNLTB en men kan zich aanmelden via het online AANMELDINGSFORMULIER.

 

Lidmaatschap SENIOREN (zij die in het lopende jaar 18 jaar of ouder zijn):

Voor senioren bedraagt de contributie 2024: 168,00 euro (dat is inclusief de afdracht aan de KNLTB van 19,08 euro). 

Speciaal voor nieuwe leden organiseert de Tennis & Padel School Noordenveld in maart gratis introductielessen tennis en padel. Op deze website (nieuwsbericht) en via socialmedia (FB en Instagram) zullen deze kennismakingslessen worden aangekondigd. Voor een proefles in de loop van het seizoen kun je mailen naar info@tennisschoolnoordenveld.nl of bellen naar Lennard, telefoonnr. 06-36 105842.

Bijzondere situaties SENIOREN:

1. Lid worden vanaf 1 juni: je betaalt dan 60% van de normale contributie.

3. Maandkaart voor probeerders na blessure: In overleg met de ledenadministrateur kan een maandkaart van 40 euro worden gekocht (maximaal 3 maanden) om te proberen of het tennissen weer lukt na een blessure.

4: Training en lidmaatschap: Voor het volgen van tennislessen in de winter hoef je geen lid van REO te zijn. Voor het volgen van de lessen in de zomer moet je wel lid van REO zijn. De tennis/padel-lessen worden gegeven door TSN. Aanmelding voor de lessen en de betaling ervan worden dienen senioren ook via TSN te regelen. 

5: Ouders die lid zijn van REO en met hun kind (tot 8 jaar) willen proberen of tennis ook wat is voor het kind, kunnen dat samen met hun kind proberen zonder kosten voor het kind.

6: Gast-competitiespelers: Leden van andere tennisverenigingen die als gast bij REO competitie spelen komen in aanmerking voor het Gast-competitielidmaatschap. Het is een algemeen geldend gast-competitielidmaatschap (dus voor zowel padel als tennis), met gebruikmaking van de banen bij REO gedurende het hele jaar, voor 50% van het reguliere seniorlidmaatschap.

7: Gezinskorting: senioren uit één gezin, wonende op hetzelfde adres, hebben een korting van 50% op het 4e gezinslid en een korting van 100% op het 5e gezinslid.

Voorwaarden pasfoto bij het aanmeldingsformulier:

  • de foto dient recent, duidelijk en goed gelijkend te
  • de foto dient recht van voren en tegen een lichte, egale achtergrond genomen te zijn
  • de breedte van het hoofd op de foto dient ongeveer tweederde van de fotobreedte te zijn
  • geen zonnebril, pet, muts e.d. dragend beide ogen dienen zichtbaar te zijn, eventueel achter een bril met doorschijnende glazen.

De foto mag ook een eigen foto zijn, mits globaal aan de bovenstaande voorwaarden wordt voldaan. De ledenadministrateur kan de foto dan nog enigszins aanpassen aan de voorwaarden.  De pasfoto wordt vervolgens door de KNLTB op de digitale ledenpas afgebeeld, die beschikbaar is via de KNLTBclub app. 

Als je lid bent geworden van REO is het van belang dat je de KNLTB Clubapp download. Via deze app kun je banen reserveren en ontvang je alle informatie van je eigen tennisactiviteiten, maar ook het clubnieuws en nog veel meer informatie. In de app kan je in je profiel een foto uploaden, deze foto zal te zijner tijd ook op de pas komen te staan. Daarom is het van belang dat het voldoet aan bovengenoemde voorwaarden. 

 KNLTB Clubapp Apple/IOS                                      KNLTB Clubapp Google PlayStore 

                                                 

Of klik HIER voor de link:                                                  Of klik HIER voor de link:

Inning contributie:

Voor de inning van contributies maakt REO gebruik van automatische incasso. Daarvoor wordt aan de leden om machtigingen gevraagd. De inning van de contributie vindt plaats in het voorjaar van elk jaar zolang het lidmaatschap duurt.  


Vrijwilligersbijdrage:

Voor leden van 18 t/m 69 jaar wordt er tevens een vrijwilligersbijdrage van € 50,00 (2024) in rekening gebracht. (dit geldt niet voor het 1e jaar dat je lid wordt) Deze vrijwilligersbijdrage wordt teruggestort op de betaalrekening als er minstens drie uur aan vrijwilligerstaken is verricht. Kijk voor info bij het kopje vrijwilligerstaken in het menu "clubinfo".

Opzegging lidmaatschap

Het verenigingsjaar voor senioren loopt van 1 januari t/m 31 december. Opzegging dient PER EMAIL aan: [email protected] te geschieden, uiterlijk 01 december van het lopende jaar. Je ontvangt dan van de club een bevestiging. Dit geldt als bewijs van opzegging! 
Wie tussentijds bedankt als lid, is voor het hele jaar contributie verschuldigd. Deze regel kent de volgende uitzondering: als vóór 1 april wordt opgezegd vanwege verhuizing buiten de gemeente of zwangerschap is slechts een derde van de contributie verschuldigd.

Ledenadministratie

Je kunt contact opnemen met de ledenadministratie voor alles wat betrekking heeft op:

o   Aanmelden voor en opzeggen van het lidmaatschap
o   Het doorgeven van verhuizingen of adreswijzigingen

Vermeld bij alle correspondentie s.v.p. je lidnummer dat op je pasje (digitaal in de KNLTBclub app) staat. Bij verhuizing ook de lidnummers van meeverhuizende REO-leden.

Adres:  E-Mail: [email protected]

Mobiel: 06 51 08 13 11    

Vragen?

logo

E-mail

[email protected]

Telefoon

06 24 72 11 50 Secretariaat

Tennis- en padelvereniging R.E.O.

Borglaan 14
9301 ZE Roden

KVK-nummer

40046133