Gedragregels en reglement alcoholverstrekking

Algemeen 39

In de strijd tegen ongewenst gedrag heeft de KNLTB een Reglement Fair Play en doelgroep-specifieke gedragscodes opgesteld. In de gedragscodes zijn de regels en omgangsnormen vastgelegd waaraan de betreffende doelgroep zich moet houden. 

Tennis- en padelvereniging REO hanteert de gedragregels zoals de  NOC*NSF en de KNLTB die heeft opgesteld.

Klik HIER voor de algemene gedragscode van de KNLTB

Klik HIER voor de gedragscode KNLTB voor begeleiders

Klik HIER voor de gedragscode KNLTB voor de tennis- en padelouder

Klik HIER voor de gedragscode KNLTB voor de verenigingsvrijwilliger

 

Het bestuursreglement Alcoholverstrekking van Tennis- en Padelvereniging REO kunt u lezen in het bestand hieronder.

 

Bestuursreglement-alcoholverstrekking-voor-sportkantines.doc

Vragen?

logo

E-mail

[email protected]

Telefoon

06 24 72 11 50 Secretariaat

Tennis- en padelvereniging R.E.O.

Borglaan 14
9301 ZE Roden

KVK-nummer

40046133