Halverhuur

REO beschikt over een eigen tennishal, waarin drie tennisbanen met tapijtvloer. De banen in de hal worden in principe alleen in de winterperiode (oktober – maart) gebruikt en worden bij voorrang aan REO-leden verhuurd. Niet-leden kunnen in tweede instantie voor de huur van een indoorbaan in aanmerking komen.

De verhuur voor het winterseizoen wordt jaarlijks in de maanden juni, juli geregeld. 

Uitgebreide informatie over de verhuur en de prijzen voor het seizoen 2018-2019, de voorwaarden waaronder de verhuur plaatsvindt en het Inschrijfformulier voor het seizoen 2018-2019 kun je onderaan deze pagina downloaden.

Het Overzicht van beschikbare uren, eveneens onderaande pagina, geeft aan welke uren (nog) voor verhuur beschikbaar zijn en wat de kosten daarvan zijn. De huurprijzen worden na de start van het winterseizoen aangepast naar rato van het aantal resterende weken.

In principe worden de banen voor het hele winterseizoen verhuurd. Mocht dit niet het geval zijn dan bestaat de mogelijkheid van "losse" baanhuur en zgn "vijf uren kaarten".

Verzoek voor het huren van een baan, uiterlijk één dag van te voren indienen bij de haladministratie. 

  losse baanhuur vijf uren kaart
REO-leden € 21,00 per uur € 80,00
Niet REO-leden € 25,00 per uur € 95,00

Nadere informatie over de huur van de indoorbanen voor het winterseizoen verstrekt de administratie halbeheer: George Rhemrev, telefoon: 06-42523299 (bereikbaar tussen 16:00 en 19:00 uur), Email: [email protected] .

Verhuur voor bijzondere gelegenheden
In de periode oktober / maart bestaat de mogelijkheid op zaterdagavond de hal, inclusief de kantine, te huren van 18.30 tot 24.00 uur voor bijzondere gelegenheden. Voor inlichtingen hierover en/of reserveringen kan eveneens contact worden gezocht met George Rhemrev, [email protected] .

Gebruik op de zondagmiddagen
Op de zondagmiddagen dat de hal niet verhuurd is, zal deze worden gebruikt voor stimulering van jeugdtennis. Dit gebeurt onder verantwoordelijkheid van de Jeugdcommissie. Dat betekent in het najaar 2 middagen winterslag en 8 middagen sparring voor de jeugdselectiespelers. In de periode januari-maart wordt dit principe voortgezet, uiteraard weer alleen als de banen niet verhuurd zijn. De voorzitter van de JC heeft voor het sparren 2 schema's opgesteld die ervoor moeten zorgen dat alle jeugdselectiespelers evenveel aan bod komen. De sparring partners zijn deels oudere jeugdleden, deels ouders van selectiekinderen.

Huidige halbezetting

ALGEMENE HUURVOORWAARDEN INDOORHAL REO TE RODEN_.pdf Overzicht hal 2018-2019.pdf

Vragen?

logo

E-mail

[email protected]

Telefoon

+31 50 501 4615

R.E.O. Tennis

Borglaan 14
9301 ZE Roden