Fijne feestdagen en vacature alert

24 december 2021


Begin 2021 zat heel Nederland in lockdown vanwege corona en was de tennishal gesloten maar kon er wel buiten worden getennist. Vooral padel was hierbij favoriet. Vanaf april kon weer volledig buiten worden gespeeld.
Onze tennis- en padelvereniging behoort in 2021 tot de snelst groeiende vereniging in het Noorden met een stijging van het aantal leden van ca 17%.
Tennis- en padelvereniging REO is aantrekkelijk voor sporters door ons mooie park en vooral ook de onderlinge sfeer, het enthousiasme en de inzet van onze leden. Laten we dit zo houden!!

Het bestuur wenst jullie allen fijne feestdagen en een gezond
en voorspoedig 2022 met natuurlijk veel tennis en padel plezier.

Een goede organisatie is natuurlijk van groot belang voor de vereniging.
Vaak wordt de aanzet hiervoor gegeven door het bestuur. Een 3 tal bestuursleden heeft aangegeven het komende jaar te willen stoppen.
Daarom jullie aandacht voor onderstaande vacatures en informatie hierover:
 
BESTUURVERNIEUWING EN VACATURES
We hebben al een tijdje de vacature voor de functie van parkcoördinator open staan.
Het komende jaar ontstaan nog 2 vacatures zijnde de functie van secretaris en de functie van penningmeester.
Dit betekent een aanzienlijke verandering en vernieuwing van ons bestuur.
Daarnaast streven we ook naar een verjonging van het bestuur.
Om deze redenen hebben we de gedachte opgevat om gelijktijdig deze vacatures bekend te maken, waardoor dan ook bijvoorbeeld een groep van geïnteresseerden gelijktijdig kan reageren op deze vacatures.
 
Door het vertrek van Gertjan de Wit is er een vacature ontstaan voor een nieuwe parkcoördinator, in welke functie hij/zij primair verantwoordelijk is voor het onderhoud van en de investeringen inons tennispark.
Specifiek betreft dit de tennisbanen, de padelbanen, de tennishal, het clubgebouw, de kleedkamers en de sanitaire voorzieningen.
De park coördinator wordt hierbij geassisteerd door de parkbeheerder Wijnand Smit en de vrijwilliger parkbeheer Jan Oostebrink  die het dagelijks beheer uitvoeren.Ook wordt er regelmatig gebruik gemaakt van externe leveranciers zoals o.a. voor: onderhoud banen, onderhoud hal en onderhoud elektra .

De functie van penningmeester wordt nu vervuld door Roelof Bloemsma, die heeft aangegeven om binnen 1 jaar te stoppen.
De belangrijkste taken van de penningmeester zijn het afhandelen en betalen van binnenkomende rekeningen en het controleren van de ontvangsten.
Deze bankmutaties worden verwerkt in een geautomatiseerd boekhoudprogramma.
Op basis van deze gegevens worden financiële publicaties opgesteld, wat uiteindelijk resulteert in de presentatie van de jaarrekening op de algemene leden vergadering in maart.
In nauw overleg met de overige bestuursleden wordt een jaarlijkse begroting opgesteld met de inkomsten en uitgaven van onze vereniging. Ook deze begroting wordt gepresenteerd op de ALV

De functie van secretaris wordt nu vervuld door Eveline Snijder. Ook zij heeft aangegeven te willen stoppen. Als secretaris heeft zij de verantwoordelijkheid voor in- en uitgaande correspondentie en houdt ook het bestuurs-archief bij. De maandelijkse bestuursvergaderingen worden door haar genotuleerd, en hiervan wordt een verslag opgesteld. De coördinatie van de algemene ledenvergadering wordt door haar uitgevoerd.
 
Alle drie de functies zijn onderdeel van het bestuur en van hem/haar wordt verwacht bij de bestuursvergaderingen aanwezig te zijn (10x per jaar)
 
We hopen met deze brief bij een aantal leden de interesse te hebben gewekt om als bestuurslid iets voor de vereniging te kunnen betekenen. Voel je vrij om bij Mark, Roelof en/of Eveline vragen te stellen over de functies.
Belangstellenden kunnen individueel of als groep op deze oproep reageren bij:
Mark de Vos,         voorzitter  06 82 79 89 27
Roelof Bloemsma, penningmeester 06 43 70 65 81
Eveline Snijder,      secretaris 06 41 26 52 65
 
Met vriendelijke groet,
Het Bestuur

Nieuwscategorieën


Reacties

Er zijn nog geen reacties op nieuwsberichten.
Om te kunnen reageren dien je ingelogd zijn. Inloggen

Vragen?

logo

E-mail

[email protected]

Telefoon

+31 50 501 5993 Secretariaat

Tennis- en padelvereniging R.E.O.

Borglaan 14
9301 ZE Roden

KVK-nummer

40046133