Algemene ledenvergadering aanstaande vrijdag 15 maart

09 maart 2019

UITNODIGING VOOR:

 
 Algemene (leden)vergadering Tennisvereniging REO

 vrijdagavond 15 maart 2019 : 20.00 uur

 Clubgebouw van REO

 Agenda:
 
 1. Opening
 
 2. Mededelingen
 
 3. Ingekomen stukken
 
 4. Notulen Algemene Vergadering van 16 maart 2018
 
 5. Jaarverslag 2018 van Bestuur en Ledenadministratie
 
 6. Financieel Verslag 2018
 
 7. Verslag Kascommissie en decharge Bestuur
 
 8. Begroting 2019, financieel plan 2019-2022 en contributie voor 2019
 
 9. Open dag 31 maart 2019 samen met openingstoernooi
 
 10. Rooster van aftreden bestuur
 
 11. Cor Dijk Trofee
 
 12. Rondvraag
 
 13. Sluiting
 
 Het bestuur, Roden, 1 maart 2019
 
 De vergaderstukken zijn per direct beschikbaar.

 Stuur een e-mail naar [email protected] en je krijgt de stukken gemaild.

Nieuwscategorieën

Vragen?

logo

E-mail

[email protected]

Telefoon

+31 50 501 5993 Secretariaat

R.E.O. Tennis

Borglaan 14
9301 ZE Roden